Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euro26
nip
euroopa noored
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
aken
110
 

Uudised-Arhiiv

 

EUROOPA NOORTENÄDAL

04.11.2008

Euroopa Noortenädala raames Narva koolide õpilastele oli pakutud võtta osa oraatorite konkursist teemal „Kuidas saaks riik või Euroopa Liit parandada noorte olukorda üldiselt?” ja essee teemal „Milliste teemadega võiks Euroopa Liit sinu arvates rohkem tegeleda?”.
 

Töötades läbi noortega need kaks küsimust, konkursi osalejad tegid üldise järelduse, et tänasel päeval on noorte seas aktuaalsed järgmised teemad:
- tasuta kõrghariduse omandamine,
- alaealiste tööle rakendamine suvel,
- õppimise vastu huvi toetamine,
- võõrkeelte õppimise süsteemi muutmine,
- huvialaringide puudulik toetamine,
- kaasaegsete noorte puhkekohtade loomine,
- puudub võimalus saada kvaliteetset konsultatsiooni, kui on noorel tekkinud erinevad raskused.
Konkursist osavõtjad arvavad, et Eesti riik ja Euroopa Liit võivad neid probleeme lahendada.Selleks on vaja:

1) uurida tööturg, teha informatsioon kättesaadavaks, millised elukutsed on tulevikus lähima 10 – 20 aasta jooksul Euroopas vajalikud, ja lähtudes situatsioonist, luua riigi tellimuse alusel tasuta hariduse omandamine; teha õppelaenu saamine ja tagastamine paindlikumaks ning samuti stipendiumi saamine;
2) stimuleerida firmasid, ettevõtteid, kompaniid, alaealiste tööle võtjaid - teha nende jaoks maksustussoodustusi;
3) töötada välja ja pakkuda noortele osalemist sihthariduslikes programmides ja projektides;
4) teha noorte vahetus pidevaks, igaühele kättesaadavaks, on vaja, et igaüks, kes õpib võõrkeelt, külastaks keeltelaagreid, kus saaks suheldes keeltekeskkonnas kontrollida oma teadmisi keeleoskuse valdamises;
5) iga noor inimene peaks saama huvialaringides osalemiseks iga aasta riigilt või Euroopa Liidult 2 – 2,5 tuh krooni, see on selleks, et igaühel oleksid võrdsed võimalused klubide ja huvialaringide külastamiseks;
6) vaadata üle „noorte puhkekohad”, need peaksid olema suured, kaasaegsed klubid, kus on ühes kohas, ühe katuse all nii diskode korraldamiseks kui ka õpigute võimaldav konverentssaal (see on ka puhkevorm, vaba aja viide), samuti spordikeskus ja arvutikeskus neile, kes on infotehnoloogias tugevad ja muud võimalused;
7) on vaja pidevalt läbi viia noorte probleemide uurimist, kõige tähtsam, et noored oleksid teadlikud ka uuringute tulemustest. Hetkel on informatsioon kõikidest läbiviidavatest noorte probleemide uuringutest puudulik. Just selliste uuringutulemuste alusel, igas linnas, peaksid olema noortele mõeldud konsultatsioonikabinetid, kus noored saaksid lahendada erinevaid probleeme.

Sisestaja: Alevtina Feodorova

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš