Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
euro26
aken
nip
NIVOO1
110
euroopa noored
 

Uudised-Arhiiv

 

ANK projektikonkurss

04.03.2011

Ida-Viru Maavalitsus kuulutab välja avaliku projektikonkursi avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetuseks Ida-Viru maakonnas.

Konkursi eesmärgiks on aktiviseerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil avatud noortekeskuste projektide toetamise kaudu.
 


 • Maakondliku konkursi prioriteedid on:
  • noorte omaalgatuslike ja innovaatiliste ideede toetamine;
  • noortekeskuste omavahelise koostöö (ka väljaspool maakonda) toetamine;
  • noorte ja noorsootöötajate koolituste ja uuringute läbiviimise toetamine;
  • huvitegevuse toetamine noortekeskustes;
  • noori arendavate (sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine, kodanikuteadlikkuse kasvatamine, tööelu tutvustamine) tegevuste toetamine.
 • Konkursile esitatavate projektide läbiviimise aeg on kuni 15.12.2011, aruande esitamise tähtaeg 10 päeva peale projektitegevuste lõppemist.
 • Konkursil osalemiseks tuleb projektitaotlus koos lisadega esitada kinnises ümbrikus aadressil Ida-Viru  Maavalitsus, Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi märgusõna “ANK konkurss” ja elektrooniliselt taotlus ning eelarve aadressil jane.koppel@ivmv.ee hiljemalt 04.04.2011.
 • Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 18.04.2011 maavalitsuse veebilehel. 

Dokumendid taotluse esitamiseks Ida-Viru Maavalitsuse koduleheküljel www.ivmv.ee Programmid ja projektid – Ida-Virumaa ANK konkurss 2011.

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš