Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
110
euro26
nip
NIVOO1
aken
euroopa noored
 

Uudised-Arhiiv

 

Kodanikupäeva mälumäng

24.11.2008

21.novembril 2008.a. kinnitas Integratsiooni Sihtasutus projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“ tulemused ning toetuse Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse poolt läbiviidavale kodanikupäeva mälumängule.
 

Seega viime ka selle aastal  Ida-Virumaa üldhariduskoolide  9.-12.klasside   ja kutsekoolide õpilastele läbi  mälumänguturniiri ning kutsume selles kõiki osalema. Mälumänguturniir kestab novembrist 2008.a. kuni  veebruarini 2009.a. Sarnaselt varasematele  aastatele toimub ka seekordne mälumäng kolmes etapis, milleks on  koolivoor, piirkondlik eelvoor ning lõppmäng.

Koolivooru läbiviimise ning esindusvõistkonna väljaselgitamise otsustab ja korraldab iga  kool iseseisvalt. Samas ei ole koolivooru korraldamine kohustuslik, kui võistkonda on võimalik ka teisiti moodustada.

Osalemiseks  piirkondlikus eelvoorus, mis toimub 2009.a. jaanuaris  Jõhvis ja Narvas, tuleb

registreerida Teie kooli esindav meeskond meiliaadressil  integratsioon@hot.ee  hiljemalt

 17. detsembriks 2008.a. või saata teade postiga aadressil Sompa tn. 5a Jõhvi 41533.

Eelvoorud toimuvad   2009.a.jaanuari kolmandal nädalal Narvas Eesti Gümnaasiumis  ning Jõhvi Gümnaasiumis.  Täpse kuupäeva teatame 17.12.2008.a. Mälumängu  eel-ja lõppvoor viiakse läbi paralleelselt kahes keeles Võistlevad neljaliikmelised meeskonnad. Igas voorus on nagu alati kokku 25 erinevat küsimust koos  vastusevariantidega järgmistest valdkondadest: kodakondsus (kodanikuks saamine, kodanikukohus ja –õigused, kodakondsus ja pass), avalik võim ja demokraatia Eestis (riik, põhiseadus, ajalugu), Euroopa Liit, kultuur (traditsioonid, muusika, sport, kunst),varia. Mälumängu küsimused on koostatud valikvastustega,  aega vastamiseks ühele küsimusele on 1 minut. Eelvoorus astub üles üllatuskülaline, kellele on võistlejatel võimalik esitada küsimusi.

Lõppvooru pääsevad eelvoorude üldjärjestuse alusel 10 paremat meeskonda, kelle nimed kuulutatakse välja  hiljemalt 1. veebruariks 2009.a.   aadressil: www.integratsioonikeskus.ee

Lõppvoor toimub veebruari  3.nädalal  Jõhvi Noortekeskuses, kus traditsiooniliselt  võistleb ka ametnike meeskond. Lõppvooru võitjad selguvad kohapeal.

Mälumängu peaauhinnaks on kolmele parimale võistkonnale  ning juhendaja õpetajale personaalne Piletilevi kinkepilet, mis kehtib ühele enda poolt valitud kontserdi-või teatrietendusele. Kinkepileti kasutamise kehtivusaeg on 1 aasta.

Mälumänguturniir on hea võimalus eesti ja venekeelsete noorte kaasamiseks ühistegevusse, mängus osalemine suurendab õpilaste huvi Eesti riigi, ajaloo ja elukorralduse vastu, tõstab motivatsiooni Eesti kodakondsuse taotlemise vastu, arendab sallivust  ja koostööd erinevatest rahvustest  õpilaste vahel.

Ka seekord hüvitame kõigile soovijatele  eel-ja lõppvoorus osalemise sõidukulud ( vähemalt ühe otsa pileti) projekti  arvelt.

Kõigile jätkub üllatusi, kingitusi ja  mälestusesemeid.

Ootame aktiivset kaasalöömist!

Korraldajad:


Heli Ferschel                                                         Marika Markus

Projektijuht                                                           Programmijuht                 

MTÜ Ida-Virumaa                                                Kurtna Noortekeskus

Integratsioonikeskus

Sompa tn. 5 a Jõhvi

Telefon:  33 70 889

integratsioon@hot.ee

www.integratsioonikeskus.ee

 

 

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš