Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euro26
euroopa noored
NIVOO1
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
110
nip
 

Uudised-Arhiiv

 

Tööpakkumine noorsootöötajale

24.04.2012

Vaivara Huvikeskus otsib oma kollektiivi juhataja asetäitjat noorsootöö alal.
 
Haridus ja kvalifikatsioon
· Kõrg- või keskeriharidus (võib olla omandamisel)
noorsootöö, kultuuri- või haridusvaldkonnas.
· Eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas.
· Vene keele valdamine suhtlustasandil.

Kasuks tuleb
iga täiendava võõrkeele valdamine, B- kategooria autojuhiload.

Sobiv kandidaat
· On hea suhtleja, sõbralik, taktitundeline, koostööaldis, energiline, loominguline, iseseisev, ettevõtlik ja
vastutustundlik.
· Tunneb ning austab Eesti kultuuri.
· On valmis tööks mitmekultuurilises keskkonnas.
· Armastab korraldada ja juhtida laste- ja noorteüritusi.
· Suudab koostada ning juhtida projekte haridus- ja noorsootöö valdkonnas.
· Suudab koostada ametikirju ning dokumente korrektses eesti keeles.
· Tunneb huvi ajaloovaldkonna ja muuseumipedagoogika vastu.
· On valmis paindlikuks töögraafikuks.
· On tasakaalukas ning valdab korrektse enesekehtestamise võtteid.
· Mõistab noori ja soovib kaasa aidata nende kujunemisel vastutustundlikeks kodanikeks.
Kasuks tuleb

· Edukas töökogemus kultuuri, noorsootöö või hariduse valdkonnas.
· Edukad kogemused projektitöös.

Töövaldkonnad
· Juhib ja korraldab noorsootööd Vaivara vallas. Planeerib, organiseerib ja viib läbi Vaivara Huvikeskuse
laste- ja noorteüritusi. Osaleb Vaivara Huvikeskuse ülevallaliste ürituste läbiviimisel.
· Planeerib, koostab ning vajadusel juhib projekte laste- ja noorsootöö, elukestva õppe, lõimumise ning
muuseumipedagoogika valdkonnas.
· Abistab muuseumitöö spetsialiste haridusprogrammide ning isamaalise kasvatustöö korraldamisel. Teeb
koostööd koolide, omavalitsuste ning ettevõtetega, et tutvustada Vaivara Huvikeskuse teenuseid ning
programme.
· Osaleb Vaivara Huvikeskuse huviringide töö planeerimisel, nõustab ja juhendab ringijuhte ning
koordineerib nende tööd.

Kandideerimiseks esitada
· CV;
· haridust tõendava dokumendi koopia;
· Motivatsioonikiri (maksimaalselt 1 lehekülg).

Omalt poolt pakume
· Sõbralikku ja loomingulist kollektiivi
· Motiveerivat töötasu
· Vajadusel abi elukoha otsingul

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata hiljemalt 12.05.2012 aadressile Vaivara Huvikeskus, Poe 3 40102
Ida-Virumaa või e-posti aadressile huvikeskus@vaivara.ee.
Tekkinud küsimustega pöörduda ülaltoodud meiliaadressil või
Vaivara Huvikeskuse juhataja telefoninumbril 53 35 88 64.

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš