Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
euroopa noored
euro26
aken
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Põnev koolivaheaeg koos Narva kolled˛iga!

20.10.2010

25. oktoober  11.00-15.00 - Seiklusorienteerumine linna looduskeskkonnas Narva linna 7. – 8. klassi õpilastele
Võistkondlik koolidevaheline orienteerumine Narva linnas. Kontrollpunktideks on Narva ajalooliselt tähsad ja atraktiivsed paigad. Igas kontrollpunktis tuleb lahendada bioloogia, geograafia või ajaloo kohta käivad ülesanded, mis on seotud kontrollpunkti ajaloo ja tänapäevaga.
Igast koolist võib osaleda üks meeskond, kuni 7 inimest meeskonnas. Vajalik eelnev registreerimine.
Registreerimisankeet faili ikoon orienteerumismängu registreerimisankeet.xls
Mängujuhend faili ikoon orienteerumismangu juhend.doc
Registreerimisankeedi palume saata e-mailile Vladimir.Vsivtsev@ut.ee
Täiendav info: Vladimir V¨ivtsev, tel. 35 60699 Vladimir.Vsivtsev@ut.ee

27. oktoober 12.00-13.00 - Tervishoiu loeng „Sõber aita sõpra“ ja esmaabi töötuba 3. – 8. klassi õpilastele
Inimese füsioloogiat ja tervishoidu käsitlevas loengus käsitletakse suitsetamise ja alkoholi kahjulikkust, koolis levinud laste kroonilisi haigusi. Loengu teine osa on esmaabi praktiseerimine: kunstlik hingamine, verejooksu sulgemine, pulsi ning südamelöögi kuulamine, jne. Loengu viib läbi Narva Haigla lasteosakonna vanemarst Reet Välja.
Vajalik eelnev registreerimine. Osalejate piirarv: 50 inimest.
Registreerimine ja täiendav info: Marina Klementjeva, tel. 35 60699 marina.klementjeva@ut.ee

29. oktoober  12.00-14.00 - Laste raamatu „Mõmmi parimad aabitsalood“ tutvustamine ja töötuba 1. – 4. klassi õpilastele
Raamat jutustab Mõmmi-Mari ja Mõmmi-Mai eesti tähtede õppimise lugu, kusjuures tähtedega käivad kaasas salmid ja seiklused. Raamatu autor on Heljo Mänd, kes on pärit Narvast. Raamatu tutvustamine toimub interaktiivse loenguna küsimuste-vastuste vormis, kus on kaasatud kõik osalejad. Loengule järgneb käeline tegevus: tähekaardi koostamine. Loengu viib läbi Narva kolled¸i loodusgeograafia lektor Maret Vihman.
Vajalik eelnev registreerimine. Osalejate piirarv 50 inimest.
Registreerimine ja täiendav info: Marina Klementjeva, tel. 35 60699 marina.klementjeva@ut.ee

Koolivaheaja programm gümnaasiumi õpilastele:

25.-29. oktoober  - Tudengivarjupäevad Narva kolled¸is

Õpilasel on võimalus „varjuna“ saata tuutor-üliõpilase ning näha, milline on tudengi argipäev: külastada loenguid ning tutvuda üliõpilaseluga valitud eriala raames. Tuutorid on Narva kolled¸i erialade vanemate kursuste üliõpilased.
Vajalik eelnev registreerimine.
Registreerimine toimub kuni 22. oktoobrini aadressil www.narva.ut.ee/lup

28. oktoober   12.00-16.00 - Narva kolledzi lahtiste uste päev
Kavas on infotund kolled¸i õppekavadest, osalemine loengutes teemadel „Sissejuhatus kirjandusteadusesse“, „Inglise keele praktiline foneetika“ ja „Vene keele õpetamise metoodika“, kohtumine üliõpilastega ja palju muud huvitavat. Lahtiste uste päevale tulekuks korraldab Narva kolled¸ tasuta transpordi.
Tutvuda lahtiste uste päeva kavaga ning broneerida kohti bussis võib kuni 25. oktoobrini aadressil www.narva.ut.ee/lup

30. oktoober  10.00 - Eelkolledzi õppetöö algus
30. oktoobril toimuvad selle semestri eelkolledzi esimesed loengud. Eelkolledzi eesmärk on anda tänastele gümnaasiumi õpilastele võimalust osaleda loengutes koos üliõpilastega samadel põhimõtetel ja soovi korral ainepunktid hiljem kõrgkooliõpingutesse üle kanda. Neile on pakutud õppeaineid, mille teemad tulenevad kolledzis õpetatavatest erialadest ja ainetest. Loengud toimuvad eesti, vene ja inglise keeles laupäeviti koolivälisel ajal. Eelkolled¸i ainekursusel osalustasu on 300 krooni (19.17 eur).
Tutvuda eelkolledzi ainetega ning registreerida võib kuni 25. oktoobrini aadressil www.narva.ut.ee/eelkolledz

30. oktoober 14.00 - Õpetajaklubi
Õpetajaklubi tegutseb Narva kolled¸is juba kolmandat semestri ning on suunatud vene õppekeelega koolide gümnaasiumiõpilastele. Õpetajaklubi eesmärgiks on õpetajakutse prestii¸i tõstmine ning venekeelsete noorte kaasamine õpetajakoolitusesse. Selle semestri õpetajaklubi esimene kohtumine toimub teemal „Edukas õpetaja. Milline on edu saladus?“ Kokku sügissemestris toimub 4 kohtumist, kus kogenud pedagoogid räägivad nii õpetajakutsest ja oma töö eripärast kui ka õpetaja argipäevadest koolis, karjäärivõimalustest jms.
Saada lisainfot klubist ning registreerida võib kuni 29. oktoobrini aadressil www.narva.ut.ee/opetajaklubi
Täiendav info gümnaasiumi õpilastele mõeldud ürituste kohta: http://www.narva.ut.ee/et/864183


Tegevused kõigile huvilistele:

16. oktoober 13.30 – Ene Ergma avalik loeng astrofüüsikast

 Akadeemik ja lasteülikooli patroon Ene Ergma peab lasteülikooli avaaktusel avaliku loengu astrofüüsikast, kuhu on kutsutud kõik huvilised igas vanuses ja igasuguse ettevalmistusega. Loeng on vene keeles.
Täiendav info: Aet Kiisla, tel. 35 60608 aet.kiisla@ut.ee

25 . oktoober-02. november – Haridusfestival
Selle aastase Haridusfestivali keskseks teemaks on koostöö õpetaja, õpilase ja ettevõtja vahel. Tutvutakse praktiliste koostöö näidete ja juhenditega, elavdamaks ja arendamaks kooliväliste organisatsioonidega õppetegevust. Haridusfestival korraldatakse koostöös Ida-Viru ettevõtluskeskuse, TÜ Narva Kolledzi, Keskkonnaameti ja Entrumiga. Haridusfestivali raames toimuvad järgmised üritused:
•    25. oktoober  - Noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi Entrum avasessioon
Eelregistreerimisega. Entrum programmist saab lugeda siin: http://www.entrum.ee/
•    26 – 27. oktoober   Ettevõtliku hariduse ja keskkonnahariduse konverents
Eelregistreerimisega. Konverentsi päevakavaga saab tutvuda siin: http://enterprisingself.com/viru/hf-paevakava
•    26. oktoober  – 02. november  AHHAA teaduskeskuse näitus, teadusteater, planetaarium, töötoad ja palju muud!
Eelregistreerimisega. Täiendav info: http://enterprisingself.com/viru/hf-ahhaa-keskus
Haridusfestival toimub Jõhvi Kontserdimajas
Täiendav info ja registreerimine: http://enterprisingself.com

Täienduskoolitused õpetajatele:

25. oktoober 11.00-16.00 - Kirjeldava statistika elemendid ja õpetamise metoodika gümnaasiumiastmes. Koolitus matemaatikaõpetajatele
Koolitusel tutvustatakse võimalusi teema "Kirjeldav statistika" õpetamiseks gümnaasiumiastmes.
Õppejõud: Valentina Ognjova. Töökeel: vene keel.

25. oktoober 12.00-15.30 - Cooperative teaching in the english class. Koolitus inglise keele õpetajatele.
Aims: to introduce and discuss the notion of cooperative teaching and learning; to develop skills and master techniques of its application in the class.
Õppejõud: Niina Raud. Töökeel: inglise keel.

25. oktoober 13.00-18.00 – Arenguvestlused. Koolitus haridusasutuste pedagoogidele.
Koolitusel tutvustatakse kursuse kuulajatele laste, vanemate ja pedagoogidega arenguvestluse läbiviimise ülesehitust ja metoodikat .
Õppejõud: Natalja Zorina. Töökeel: vene keel.

26. – 27. oktoober 10.00-13.30 – Eesti keele uuemad sõnad ja mõisted. Koolitus koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli eesti keele õpetajatele.
Koolitusel antakse ülevaade 21.sajandil eesti kirjakeelde tekkinud ja üldrahvalikult kasutusele võetud või asjatundjate poolt kasutusse soovitatud erinevate eluvaldkondade sõnadest ning mõistetest.
Õppejõud: Sirje Annik. Töökeel: eesti keel.

27., 28., 29. oktoober  9.00-12.15 – Kunsti- ja käsitööõpetus. Koolitus põhikooli ja lasteaia õpetajatele ning kõigile huvitatutele.
Koolitusel antakse ülevaade praktilistest oskustest erinevate meetodite kasutamiseks.
Õppejõud: Anne Pärtel. Töökeel: vene keel.

Kõik täienduskoolitused on tasulised.
Täiendav info: http://www.narva.ut.ee/et/taiendusope/taiendusoppijale/uldharidusasutuste-pedagoogidele-psuhholoogidele-l
Registreerimine: Tatjana Babanskaja, tel. 35 60699 tatjana.babanskaja@ut.ee


 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš