Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
euro26
euroopa noored
aken
110
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Infopäev

23.01.2009

Integratsiooni Sihtasutus korraldab infopäeva Tallinnas 27. jaanuaril kell 14.00 Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.
 

Infopäeval räägitakse kolmest konkursist:
"Noorte kultuuridevahelised koostöötegevused" - konkursi eesmärk on koostööle suunatud noorsootöö tegevuste kaudu toetada kultuuride dialoogi ja kogukondade kontakte Eesti ja Euroopa Liidu ning kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega noorte vahel. Konkursi raames saavad noorte koostöötegevustele toetust taotleda noorteühingud, noorteorganisatsioonid, noortekeskused ja kohalikud omavalitsused.
Taotluste esitamise tähtaeg on 10.veebruar 2009.
 
"Meie Eesti" - konkursi eesmärk on toetada riigi ajaloo ja kultuuriloo ning sellega s! eotud paikade tutvustamist; viia läbi ühist tegevust eesti-, vene- ja muukeelsete koolide (üldhariduskoolid ja kutsekeskharidust andvad kutseõppeasutused) õpilastele. Taotleda saavad kohaliku omavalitsuse hallatav asutus (üldhariduskool või kutseõppeasutus), eraüldharidusasutus, erakutseõppeasutus. Konkursi dokumentatsioon on hetkel veel kinnitamisel.
 
"Teeme koos" - Konkursi otsene eesmärk on suurendada kontakte ja suhtlust Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanike vahel ning vähendada erinevusi ELi (sh Eesti kodanike) ja kolmandate riikide kodanike osalemises kodanikuühendustes ja avalikus sfääris. Konkursil saavad ! koostööt egevustele toetust taotleda kohaliku omavalitsuse ja/või riigiasutuse hallatavad asutused ning mittetulundusühendused ja sihtasutused, kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub taotluses kirjeldatud tegevus(ed). Konkursi dokumentatsioon on hetkel veel kinnitamisel.
 
Lugupidamisega,
 
Iris Järv
Projektijuht
Kultuuri ja noorsootöö üksus
Integratsiooni Sihtasutus
Liimi 1, 10621 Tallinn
Tel: 6599 029
Faks: 6599 022
GSM: +372 512 5923

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš