Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
nip
aken
euro26
euroopa noored
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Haridus- ja Teadusministeerium

09.02.2009

Uudiskiri 06.02.2009
 


Riigikogule anti üle gümnaasiumi vastuvõtukatseid lubav eelnõu
Riigikogu kultuurikomisjon esitas 28. jaanuaril Riigikogu menetlusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt kehtestab kooli pidaja ise kooli vastuvõtu ja kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja korra, sealhulgas gümnaasiumi (10.–12. klass) vastuvõtmiseks esitatavad nõuded teadmistele, oskustele ja vilumustele, ning nende kontrollimise korra. Täpsemad volitused sellekohase korra kehtestamiseks sätestatakse haridus- ja teadusministri määrusega.
Eelnõu algatamise otseseks põhjuseks on Riigikohtu 19. jaanuari 2009. aasta otsus, mille kohaselt ei luba kehtiv seadus gümnaasiumi vastuvõtmisel kooli pidajal kehtestada lisaks põhikooli lõpetamise tulemustele muid gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi.

***

Põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine lõpetab esimese klassi katsed
Seoses gümnaasiumi sisseastumiskatsete üldiseks muutumisega on hakatud arutlema ka esimesse klassi astumiseks tehtavate katsete lubatavuse üle. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt ette valmistatud ja praeguseks juba Riigikogu menetluses olev põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uus tekst lahendab gümnaasiumikatsete soosimise kõrval ka esimese klassi katsete teema lähtudes õpilaste huvidest ja uuendatava koolivõrgu terviklikkusest.

***

Valitsus omistas Wiedemanni keeleauhinna Ilse Lehistele
1922. aastal Eestis sündinud ja praegu Ameerika Ühendriikides Ohio osariigis elav Ilse Lehiste on olnud üks rahvusvaheliselt tuntumaid Eesti teadlasi. Lehiste alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, kui d sõja pöördeliste sündmuste tõttu pidi 1944. aastal Eestist põgenema. Ta lõpetas filoloogiadoktori kraadiga Hamburgi ülikooli 1948. aastal ja 1959. aastal kaitses Michigani ülikoolis doktoriväitekirja lingvistika alal. Töötanud on Lehiste Michigani ülikoolis ja Ohio osariigi ülikoolis, viimases üle 20 aasta keeleteaduse professorina. Lehiste on väliseesti kogukondades aidanud keelt hoida ja propageerida. "Eesti mõtteloo" sarjas on tema artiklitest 2001. aastal välja antud kogumik "Keel kirjanduses".
Teised kandidaadid Wiedemanni keeleauhinnale sel aastal olid Jaan Kaplinski, Krista Kerge, Raimo Raag ja Mari Tarand.

***

Keelefoorum tegi kokkuvõtte eesti keele arendamisest
20. jaa nuaril toimus Tallinnas järjekordne keelefoorum, kus anti hinnang sellele, mis on tehtud eesti keele arendamise strateegia elluviimiseks aastatel 2007–2008. Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud "Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)" näeb ette iga kahe aasta järel koostatava keeleolukorra analüüsi.
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase sõnul on seireperioodil edukalt käivitunud kaks riiklikku programmi: eestikeelse terminoloogia programm ja eestikeelsete kõrgkooliõpikute programm (esimesed õpikud selle programmi toel ilmuvad juba tänavu). Läbimurdeks on olnud 2007. aasta 1. septembril kõigis muu õppekeelega koolides alanud üleminekut eesti õppekeelele ja esimese kohustusliku ainena seejuures just eesti kirjanduse õpetamise sisse seadmist. Käivitunud on ka eesti keele jõudmine venekeelsetesse kutsekoolidesse ja lasteaedadesse. Keeleuurimise hiljutise tippsündmusena on seiredokumendis märgitud "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" valmissaami st. Valminud on ka Eesti võõrkeelte strateegia.

***

Kinnitati teadusteemade sihtfinantseerimise maht 2009. aastaks
2009. aasta riigieelarve seaduses on teadusteemade sihtfinantseerimiseks ette nähtud 389,61 miljonit krooni. Käesoleval aastal sihtfinantseeritakse kokku 209 teadusteemat, keskmine maksumus on 1 miljon 864 tuhat krooni.
Rahastatavatest teemadest kuulub 42,5% loodusteadusteaduste ja tehnikateaduste valdkonda, 26,7% bio- ja keskkonnateaduste valdkonda, 15,9% ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonda ning 14,9% terviseuuringute valdkonda.


***

Integratsiooni Sih tasutus andis välja kogumiku tulevasele kodanikule
Kogumiku "Abiks tulevasele kodanikule" näol on tegemist abimaterjaliga Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejale.
Kogumiku esimene osa "Eesti ajaloo lühiülevaade" on pilguheit Eesti riigi kujunemisse ja käekäiku, teine osa on väljaande "Abiks EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksamiks ettevalmistamisel" täiendatud ja parandatud trükk, mis selgitab seaduste olemust. Kogumikku kuuluv õppefilm DVD-l toob kroonikakaadrite abil vaataja ette olulisimad sündmused Eesti ajaloos.
Õppematerjali koostaja on Ülle Kraft, autorid Toomas Hiio ja Märt Müür.

KONKURSID / КОНКУРСЫ

"Keeletegu 2008" ootab ettepanekuid
Haridus- ja Teadusministeerium kutsub leidma 2008. aasta keeletegu ja selle tegijat. Eesmärk on tunnustada sellel aastal eesti keelele suurimat kasu ja üldist avalikku toetust toonud ning rohket tähelepanu pälvinud tegu ja selle tegijat või tegijaid.
Konkursile oodatakse neid keeletegusid, mis tehti kas täielikult möödunud aastal või mis viidi möödunud aastal lõpule. Keeleteo auhinna saamiseks võib esitada nii üksikisikuid, ühendusi kui asutusi; ka esitajateks võivad olla kõik üksikisikud, ühendused ja asutused.
Ettepanekuid saab esitada kuni 28. veebruarini. Auhinna suurus on 25 000 krooni, millele lisandub raamatupoe kinkekaart väärtusega 10 000 krooni. Avalikkuse lemmikuks valitud keeleteo tegija saab raamatupoe kinkekaardi väärtusega 10 000 krooni. Kui keeleteo auhind ja avalikkuse auhind otsustatakse jagada mitme laureaadi vahel, jagatak se auhind selle saajate vahel võrdselt.
2008. aasta keeleteo auhind antakse pidulikult üle emakeelepäeva eel 13. märtsil kell 15.00 Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis Tartus (Munga 18). Konkursi juhend.


Õpilaste lühifilmikonkurss "Mina ja raha"
Haridus- ja Teadusministeerium ning Finantsinspektsioon kuulutasid loovuse- ja innovatsiooniaastal välja õpilaskonkursi, kuhu oodatakse teadliku tarbimise teemalisi filmiklippe või stsenaariume.
Konkursil osalemiseks tuleb mõelda välja lugu, joonistada see enda jaoks lahti pildireana, salvestada kuni 3 minuti pikkune filmiklipp ning laadida see üles EENeti kodulehele http://joonistaja.eenet.ee.  < br />Õpilased, kes valdavad animeerimise kunsti, võivad esitada animafilmi. Kes tehnikaga kimpu jääb (nt noorema vanuserühma õpilased), saatku e-posti aadressile konkurss@hm.ee ainult stsenaarium, mille maht on 5-7 lehekülge.
Sobivad kõik teemad, mis haakuvad tarkade ja mõistlike otsustega rahamaailmas.
30. aprilliks 2009. a saabunud töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: 6-11aastased, 12-15aastased ja 16-19aastased õpilased. Täpsemad tingimused ja teemad.


***

Arhiiv
Архив
 
 

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš