Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
aken
euroopa noored
euro26
110
Björk - õpi Põhjamaades!
nip
NIVOO1
 

Uudised-Arhiiv

 

Noortevaldkonna uudised

17.04.2009

Aprill 2009.
Eesti Noorsootöö Keskus (www.ENTK.ee)
 

1.       Selgusid uued varaaidad

2.       Valitsus kiitis heaks "Noorsootöö strateegia 2006–2013" eesmärkide ja rakendusplaani täitmise aruande 2008. aastal ning rakendusplaani aastateks 2009–2010

3.       Noorsootöö seaduse 10. aastapäev

4.       Õpilaste õpiränne

5.       Euroopa kultuuripärandi märgistuse avalik konsultatsioon

6.       Ujumislaager „Mull“

7.       Päev täis tehnikat!

8.       Noortelaagri ja projektlaagri  kasvatajate ja juhatajate koolitused  aastal 2009

9.       Motivatsioonikoolitus noortele

10.   Projektikonkurss „Õpilasmalevad 2009“

11.   Euroopa Nõukogu juubeliaasta esseekonkurss

12.   Konkurss ESF programmi ametikohtade täitmiseks

 

Selgusid uued varaaidad

„Noortekeskus, kui Varaait” vol 5 projektikonkursile esitati 28 taotlust 11 maakonnast. Enim taotlusi ehk kaheksa taotlust saabus Harjumaalt. Järgnes nelja taotlusega Tartumaa. Kahe  taotlusega olid esindatud Järvamaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa ja Saaremaa. Üks taotlus saabus Ida-Virumaalt, Võrumaalt ja Valgamaalt.
Taotluste kogueelarve oli 1 891 104,00 krooni, millest Varaaida konkursilt taotleti 1 453 276,00 krooni. Konkursi maht oli 800 000,00 Eesti krooni. Varaait on koht, mis omab avatud noortekeskuse teenuste mitmekesistamiseks vajalikke vahendeid - sportimis- ja matkatarbed, muusika- ja kunstitarbed ning vaba aja veetmise vahendid. Varaait laenutab vahendeid teistele noorsootöö tegijatele ja noortele alates 1.juuli 2009 - 30.august 2011 tasuta ning kasutamiseks ainult mitte-ärilistel eesmärkidel.
Olemasolevad vahendid vähendavad noorteürituste eelarvet, seega pole vaja enam rentida helitehnikat, dataprojektorit, valgustehnikat, jalgrattaid, kaameraid jne. Ka vähemkindlustatud perede lapsed saavad kaasa lüüa laagrites, matkadel (sh jalgrattamatkadel) sest kõik vajalik on olemas ressursikeskustes.

Lisainfo:www.ank.ee

 

 

Valitsus kiitis heaks "Noorsootöö strateegia 2006–2013" eesmärkide ja rakendusplaani täitmise aruande 2008. aastal ning rakendusplaani aastateks 2009–2010

Vabariigi Valitsus kiitis 26. märtsi istungil esitatud kujul heaks "Noorsootöö strateegia 2006–2013" eesmärkide ja rakendusplaani täitmise aruande 2008. aastal ning rakendusplaani aastateks 2009–2010.  Noorsootöö strateegia 2006–2013 kiitis valitsus heaks 7. juulil 2006. a. Strateegia koondab endas kahe valdkonna strateegilised eesmärgid lähiaastateks. Kavandatud tegevused viidi ellu ja nende kogumaksumus oli 2008. a rohkem kui 102, 8 miljonit krooni, millest välisabi moodustas 24, 7 miljonit krooni. Rakendusplaan kajastab haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala 2009.-2010. a eelarve vahendite jaotust noorsootöö strateegia eesmärkide täitmiseks. 2010. a tegevuste maksumuse aluseks on 2009. a kinnitatud eelarve tase.

Lisainfo:http://www.entk.ee/index.php?id=165&keel=ee&uudis=104

 

Noorsootöö seaduse 10. aastapäev

Kehtiva noorsootöö seaduse eelnõu ettevalmistamist alustati 1996. a, seadus võeti vastu 17.02.1999. a. ning see jõustus 01.04.1999. a. Noorsootöö seaduse kehtestamine ning sellel põhinevad aktid toetasid noorsootöö korralduse väljakujunemist kohalikes omavalitsustes ning infrastruktuuri loomist. Noorsootöö subjektiks on 7-26-aastane ühiskonnaliige. Noorsootöö seaduse eesmärgiks on reguleerida noorsootöö korraldust Eestis. Ka riigieelarve kujundamine ning stabiilsete toetusliikide väljakujunemine noorsootöös põhineb kehtiva seaduse regulatsioonidel. Seadust on muudetud viiel korral, kuid vaid ühel korral oli tegemist sisulise muutmisega, kui täpsustati noorsootöö, noortelaagri ja projektlaagri mõistet. Esimene regulatsioon Eesti Vabariigis noorsootöö valdkonnas kehtestati 1936. a, mil kiideti heaks  noorsoo organiseerimise seadus. Selle põhieesmärgiks oli koondada noori organisatsioonidesse ja juhtida ühingute tegevust.

 

Õpilaste õpiränne

SA Archimedes alustab 2010. a õpilaste õpirände programmi. Õpirände programm toimub vaid Comenius koolide koostööprojektides osalenud  või osalevate  koolide vahel.  See on hea võimalus premeerida häid ja tublisid õpilasi, anda neile võimalus õppida välismaal, saada tundma teist riiki, kultuuri, keelt ning suurepäraseid kogemusi ja mälestusi kogu eluks. Õpilasvahetust rahastab Euroopa Komisjon.

 

Euroopa kultuuripärandi märgistuse avalik konsultatsioon

Euroopa kultuuripärandi märgistus algatati 2007. a erinevate Euroopa riikide poolt riikidevahelise initsiatiivina.  
Euroopa kultuuripärandi märgituse avaliku konsultatsiooni eesmärk on suurendada Euroopa Liidu kodanike ühtset identiteeditunnet. Algatusega on liitunud 60 linna 18-st riigist. Käimasolev online konsultatsioon kestab kuni 15. maini 2009.a.

Lisainfo:http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc1983_en.htm

 

Ujumislaager „Mull“

Kloogaranna Noortelaagris pakutakse noortele juba mitmendat aastat järjest mõnusat laagrielamust seitsmel päeval. Kuuel päeval käiakse Keila Tervisekeskuse ujulas, kus omandatakse kogenud treeneri juhendamisel ujumisoskused. Lisaks ujumisele korraldatakse laagris lõbusaid seiklus- ja sportmänge, õdusaid lõkkeõhtuid, mürtsuvaid diskosid jpm. Ujumislaager toimub kahes vahetuses: 15. – 21. juuni ning 17. – 23. august 2009.a Tuusiku maksumus on 2075 krooni. Osavõtutasu sisaldab  ujulapiletit, treeneritasu, transporti ujulasse ja tagasi laagrisse, majutust, toitlustust ning lapsesõbralikku laagrielu.

Lisainfo:http://www.entk.ee/index.php?id=76&keel=ee

 

Päev täis tehnikat!

18. aprillil kell 10.00-17.00 saab Tallinna Lauluväljaku siseruumides vaadatamudeliharrastuse ja tehnikaloomingu näitust „ Minimaailm“, eksponeeritakse huvihariduse tehnikavaldkonna õpilastöid, toimub huvikoolide juhtide ja tehnikavaldkonna huvikoolide ja üldhariduskoolide õpetajate nõupidamine.

Lisainfo: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=106

 

Noortelaagri ja projektlaagri kasvatajate ja juhatajate koolitused aastal 2009

9. veebruaril 2009. a jõustus haridus- ja teadusministri määrus, mis kehtestab nõuded noortelaagri kasvatajatele ja juhatajatele. Määrus reguleerib muuhulgas ka kvalifikatsiooninõuete taotlemise korra. Igal aastal korraldavad erinevad institutsioonid laagrikasvatajate ja -juhtide koolitusi. Valida saad just omale sobiva aja ja piirkonna. Koolitusele registreerimiseks võtke ühendust otse korraldajatega. Pärast koolitust sooritatakse eksam. Eksamit võtab vastu Eesti Noorsootöö Keskuse eksamikomisjon.

Lisainfo: http://www.noortelaagrid.edu.ee/?id=26&keel=ee

 

Motivatsioonikoolitus noortele

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhtimisel ja Eesti Noorsootöö Keskuse koordineerimisel on algatatud üleriigiline terevisekasvatuslik projekt „Noortest lähtuv tervisekasvatus“, mille raames toimub 8.-9. mai 2009. a terviseedendusest huvitatud noortele motivatsioonikoolitus. Koolitusel antakse ülevaade  tervisekäitumisest ja seksuaaltervisest.  Kahe päeva jooksul toimuvad simulatsioonimängud, erinevad seksuaaltervise ja -õiguste teemalised loengud ning osalusmeetodite grupitööd ja arutelud.

Lisainfo: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=108

 

Projektikonkurss „Õpilasmalevad 2009“

ENTK koordineerib üleriigilist koondprojekti "Õpilasmalevad 2009", mis on toetatud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt. Koondprojektist  toetatakse rahaliselt malevakorraldajaid, kes vastavalt kehtestatud tingimustele toetust taotlevad. Taotluste esitamise tähtaeg on 20.04.2009. a.

Lisainfo:http://www.entk.ee/?id=226&keel=ee

 

Euroopa Nõukogu juubeliaasta esseekonkurss

Euroopa Nõukogu ja Eesti Noorsootöö Keskus kuulutavad välja esseekonkursi tähistamaks Euroopa Nõukogu 60. aastapäeva. Konkurss toimub kahes vanuserühmas: põhikooli õpilased (vanuses 10-14) ja gümnaasiumi õpilased (vanuses 15-18). Esseede esitamise tähtaeg on 15. mai 2009. a.
Mõlemas vanuserühmas valitakse välja kolm parimat tööd. Vanema vanuserühma võitja sõidab 1. oktoobril 2009.a Strasbourg`i Euroopa Nõukogu juubeliaasta pidulikule vastuvõtule. Võitjad tehakse teatavaks 1. juunil Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljel. 

Lisainfo:http://www.entk.ee/

 

Konkurss ESF programmi ametikohtade täitmiseks

ENTK võtab tööle ESF programmi kutse väärtustamise suuna juhi, kelle töö eesmärgiks on edendada noorsootöös omandatud teadmiste ja oskuste tunnustamist ning kutse väärtustamist ning ESF programmi kvaliteedi suuna juhi, kelle töö eesmärgiks on noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteemi loomine ja rakendamine.

Lisainfo:http://www.entk.ee/index.php?id=349&keel=ee

 

Elada võib kahtemoodi. Üks on nii, justkui miski poleks ime. Teine, et kõik meid ümbritsev on imeline.
Albert Einstein

 

 

„Noortevaldkonna uudised“  edastas

Jaanika Palm

Peaekspert (välis- ja avalikud suhted; rahvusvaheline noorsootöö)

Eesti Noorsootöö Keskus

Tel. 7 350 389

GSM: 556 355 29
E-mail: jaanika.palm@entk.ee
www.entk.ee

 

 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš