Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
aken
euroopa noored
NIVOO1
nip
110
 

Uudised-Arhiiv

 

„Tähed särama“

27.04.2009

NPNK annab parimate noorte projektide eluviimiseks MILJOON KROONI.
 
 
1. Ootused projektile
1.1 „Tähed särama” konkursile ootame projekte, mis avardaksid koolinoorte ja tudengite maailma ja aitaksid teaduse, tööhõive ja praktika, karjääri planeerimise, spordi, meelelahutuse, hea- või tugitegevuse, hobide või mis tahes muu innovaatilise valdkonna kaudu noorte elu põnevamaks ja sisukamaks muuta.
1.2 Toetuse jagamisel eelistame eristuvaid, atraktiivseid ja lennukaid ideid ning hindame kõrgelt igasugust isetegemist.
1.3 Projektid peaksid olema inspireerivad, noori kaasavad ja innustavad, aitama luua noortele arenemisvõimalusi konkreetsete tegevuskavade abil.
1.4 Oodatud on nii uued kui ka töösolevad projektid, mis vajavad toetust.
1.5 Projekt peab olema käivitatav aasta jooksul.
1.6 Projektil peavad olema selge eesmärk ja raha kasutamise viis ning avalikult jälgitav tegevus.
1.7 Projektil peavad olema kõrge professionaalne tase, lai ühiskondlik kõlapind ja järjepidevuse võimalus.
1.8 Projekti kirjutamisel on soovitatav tugineda Swedbanki koostatud projektikirjutamise töövihikule, mille saad alla laadida
SIIT
 

2. Osalemise tingimused
2.1 Konkursil võivad osaleda Eestis registreeritud juriidilised isikud (mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused jm) ja Eestis alaliselt elavad füüsilised isikud.
2.2 Konkursil ei osale isikud, kelle tööandjaks on Swedbank Eesti ettevõte.
2.3 Konkursil osalemiseks tuleb projekti kohta täita ja esitada taotlus, mis on kättesaadav SIIT
2.4 Taotlusele võib vajaduse korral lisada lisaandmeid projekti või teostajate kohta.
2.5 Taotluse palume esitada elektrooniliselt, mitte tavaposti teel.

т

 
3. Projekti hindamine

3.1 Laekunud projektid vaatab läbi Swedbanki moodustatud hindamiskogu, kuhu kaasatakse hariduse ja kultuuri asjatundjaid, aktiivseid ühiskonnategelasi ning noori.
3.2 Tööde esitamise tähtaeg on 31. mai 2009 ja hindamiskogu langetab otsuse hiljemalt 19. juuniks 2009.
3.3 Fond, mille hindamiskogu 2009.a esitatud projektide vahel välja jaotab, on 1 000 000 (üks miljon) Eesti krooni.
3.4 Hindamiskogul on õigus jätta toetussumma täies mahus eraldamata.
3.5 Hindamiskogu eraldab projekti teostamiseks toetussumma omal äranägemisel. Projektile eraldatav toetussumma võib olla väiksem, kui on taotletav summa.
3.6 Konkursi võitjatega võtab Swedbank ühendust hiljemalt kahe nädala jooksul pärast laureaatide selgumist ning sõlmib toetussummade kasutamise kohta kirjaliku lepingu, milles täpsustatakse toetuse kasutamise tingimused ja muu Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenev (nt maksustamine).
3.7 Toetussummad makstakse välja pärast lepingu sõlmimist.
3.8 Toetussummat ei väljastata isikutele, kelle poolt esitatud projekti näol on tegemist osaliselt või täielikult plagieeritud projektiga.
3.9 Swedbank ei tagasta konkursile esitatud projektikirjeldusi.

 

 
4. Muu teave
4.1 Swedbankil on õigus anda hindamiskogust sõltumatult välja eritoetusi.
4.2 Kui ilmneb vääramatu jõud (force majeure), on Swedbankil ühepoolne õigus katkestada konkurss ja jätta toetussummad välja andmata või anda lubatust hilisemal ajal, teavitades sellest viivituseta Swedbanki kodulehel
www.swedbank.ee.
4.3 Swedbankil on õigus muuta konkursi tingimusi ning kuulutada sama konkursi raames vajadusel välja teine osalemisvoor. Vastavatest muudatustest teatab Swedbank kodulehel
www.swedbank.ee ja http://www.npnk.ee/ts2009
4.4 Lisainformatsioon konkursi kohta on kättesaadav
http://www.npnk.ee/ts2009


 

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš