Dokumendid

Noorsootöö strateegia 2006-2013

Noorsootöö seadus

Huvikooli seaduse ja huviharidusstandardi kommenteeritud versioon

Narva Noorsootöö Põhisuunad

Narva Noortekeskuse PÕHIMÄÄRUS.

Töötajate koosseisunimekiri

Tuleohutuse üldeeeskiri
 

ssl

Ļščģåš