Ruumide rent

Avaldus ruumi rentimiseks

Narva Noortekeskuse ruumide kasutamise reeglid!
 
·         Avaldus esitada 7 päeva enne soovitud päeva.
·         NNK ruume on võimalik kasutada teisipäevast reedeni kell 14:00-19:00, laupäeval kell 10:00-14:00.
·         NNK ruume saavad kasutada noored, noorteorganisatsioonid ja muud organisatsioonid, kelle tegevus on seotud noortega.
Selleks, et kasutada ruume on vajalik eelnevalt sekretäri juures või internetis (nnk.noortek.ee) täita avaldus, kuhu ära märkida:
Kui enne ruumi kasutamist märkate, et miski on rikutud või lõhutud, siis teavitage sellest kohe NNK töötajaid.
KASUTAJA VASTUTAB RENDITAVAS RUUMIS:
1. -materiaalselt vara eest, mis seal ruumis
2. -korra ja distsipliini eest
KEELATUD:
1. Suitsetada ja tarbida alkohoolseid jooke NNK ruumides ja territooriumil
2. Reostada ruume ja territooriumi
3. Kasutada ebatsensuurseid väljendeid
4. Tekitada ebamugavust teistele külastajatele
 
·         Ruumide kasutamise reeglite rikkumise korral on töötajatel õigus Teid korrale kutsuda. Mitmekordsel märkuste tegemisel õigus paluda lahkuda NNK hoonest.
·         Sellega kaotate ka õiguse edaspidi kasutada NNK ruume.
·         Ruumi üle andes palume vaadata, et kõik oleks korras (aknad kinni, tahvel puhas jne.).

ssl

Пример