Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
110
aken
nip
NIVOO1
euroopa noored
euro26
Björk - õpi Põhjamaades!
 

Töökasvatus

 
Töökasvatuse eesmärgiks on noorsootöö meetodite kaudu parandada noorte olukorda tööturul, suurendades noorte tööhõivevalmidust. Vajalik on võimalikult mitmekesiste töökasvatuslike meetodite rakendamine sõltuvalt sihtgrupist ja kohalikest tingimustest.
 
Töökasvatuse programmi raames korraldab  Narva Noortekeskus suviseid õpilasmalevaid, infomessi „Orientiir“ ning linna koolides töötavad õpilasfirmad, mis soodustavad ettevõttlikku mõtteviisi arengut noortel.
Levinum meede on noorte õpilasmalevad, need on noorteprojektid, kus lisaks tervistavale ja arendavale puhkusele antakse noortele võimalus omandada oskusi tööks. Töömalevates saadakse esimene tööalane kogemus, esimene palk, vastav kvalifikatsioon ning kohustuslik osalemine tööseadusandluse teemalistes loengutes, spordipäevadel, ekskursioonidel ja teistel huvitavatel üritustel.
 
Narva Noortekeskus tegeleb töökasvatusega alates 2003. aasast. Õpilasmalevates saavad osaleda noored vanuses 13 – 17 eluaastat. Malevajuhtidena ja koordinaatoritena saavad olla noored vanuses 18 – 26 eluaastat, kes on läbinud ettevalmistava malevajuhtide koolituse ja omavad laagrikasvataja tunnistust.
 
Õpilasmalevate eesmärk:
  • Tööoskuste omandamine
  • Suhtlemine eakaaslastega
  • Anda noortele võimalus teenida taskuraha
  • Noort vabaaja sisustamine suvisel koolivaheajal
  • Konsultatsioonid tööseadusandluse teemadel
 
Õpilasmalevate peamine tegevusvaldkond – linna heakorrastus, seal hulgas koolide ja lasteaedade territooriumid (haljastus, juhusliku prügi koristamine, tööinventari töökorda seadmine, territooriumi korrastamine jne).
 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš