Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Björk - õpi Põhjamaades!
euroopa noored
euro26
NIVOO1
nip
aken
110
 

Kasulikud viited

 

Välisministeerium
Konsulaarinfo alla on kogutud informatsioon ning nõuanded, mis aitavad Eesti elanikel võimalikult muretult maailmas reisida ning abistavad külaliste vastuvõtmisel Eestis. Konsulaarinfo alt leiab muuhulgas juhiseid selle kohta, mida teha enne välismaale minekut ja siis, kui olete võõrsil hätta sattunud. Välisministeerium soovitab end kindlasti enne reisile minekut registreerida, et tagada konsulaarkaitse välisriigis - kuidas seda teha, leiate välisministeeriumi veebilehelt. Ööpäevaringselt saab nõu küsida välisministeeriumi valvesekretärilt tel (372) 6 317 000.
www.vm.ee

Sotsiaalministeerium
Ministeeriumi valitsemisalas on riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavade koostamine ja elluviimine ning rahva tervise kaitse ja arstiabi, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja hoolekande korraldamine, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise ja sellealase tegevuse koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
Sotsiaalministeerium väljastab tööturuteenuse tegevuslubasid, mis annab eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale õiguse osutada tööturuteenuseid. Sotsiaalministeeriumi veebilehel on nimekiri isikutest, kellel on tööturuteenuse tegevusluba, st sealt saate kontrollida, kas mingil isikul on õigus teid tööle vahendada. Samal veebilehel on teavet ohvriabi seaduse ja ohvriabi teenuse kohta.
www.sm.ee

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
ENUT'i eesmärk on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd kõigis eluvaldkondades ning õhutades sugupooltevahelist võrdsust. ENUT'i veebilehelt leiab informatsiooni inimkaubandust puudutavate projektide, seminaride, koolituste, uurimuste ja artiklite kohta.
www.enut.ee

AIDS'i ennetuskeskus
Kui teil on soov minna välismaale tööle, õppima, reisima vm ning soovite seda teha võimalikult turvaliselt, kuid teil tekib küsimusi või kahtlusi, siis võivad AIDS'i ennetuskeskuse spetsialistid teid informeerida ja vajadusel nõustada. Samuti võib AIDS'i ennetuskeskuse poole pöörduda inimene, kes on juba eelnevalt käinud välismaal, kuid seal olles on ette tulnud inimõiguste rikkumisi või on kokku puututud inimkaubitsemisega. Nõu küsimiseks saab ennetuskeskuse veebilehel täita ankeedi.
www.aids.ee

Living for Tomorrow
Projekti  “Inimkaubitsemise ennetamine: hotline naistele” eesmärk on luua kontakt naistega, kes on kannatanud seksidiilerite tegevuse tõttu või kuuluvad riskigruppi, soovides minna välismaale õppima või tööd otsima ning informeerida elanikkonda turvalisest reisimisest ja tööotsinguist välismaal ja teavitada inimkaubandusest. Hotline teel antakse juriidilist abi ning informatsiooni nii naistele, keda on juba ekspluateeritud, kui ka neile, kes kuuluvad riskirühma, ning lähedastele.
Hotline: 6607320

Tartu Laste Tugikeskus
Tugikeskuse missioon on ennetada lastevastast ja perevägivalda Eestis, aidata väärkoheldud lapsi ja nende omakseid. Tegevuste hulka kuuluvad muuhulgas vägivalla tõttu kannatavate laste ja pereliikmete nõustamine, psühhoteraapia, kriisiabi ning grupitöö lastega ja riskigrupi vanematega. Tel 484 666
www.tugikeskus.org.ee

EURES Eesti
EURES (European Employment Services) on Euroopa töövahenduse süsteem, mis toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna  riikides. EURES-nõustaja oskab anda informatsiooni vabade töökohtade, praktiseerimisvõimaluste, haridus- ja tervishoiusüsteemi, töötamisega seonduvate sotsiaalsete garantiide, elamiskohtade ja -kuludega seotud probleemide, tööotsimisega seotud kasulike aadresside ja kontaktandmete kohta EMP liikmesriikides.
www.eures.ee

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
International Organisation for Migration
Üks probleem, mida hõlmab IOM tegevus, on inimkaubandus. IOM tegeleb inimkaubanduse ennetamise (nt infokampaaniate korraldamine ühiskonna teavitamiseks) ning selle tagajärgedega (nt abi osutamine ohvritele). Käesolev infokampaania on järjekorras teine projekt, mille IOM on läbi viinud inimkaubanduse ärahoidmiseks kõigis Balti riikides. Rohkem teavet IOM kohta siit.
www.iom.int

Baltimaades naistega kaubitsemise vastane infokampaania
Eelmine projekt, mille IOM viis Baltikumis läbi inimkaubanduse ennetamiseks. Projekti eesmärk oli juhtida Balti riikide üldsuse, eriti potentsiaalsete ohvrite, samuti valitsusinstitutsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide tähelepanu inimkaubanduse probleemide paremaks mõistmiseks, ergutada üldsust võitluseks selle nähtusega. Eesmärgi saavutamiseks levitati muuhulgas spetsiifilist praktilist informatsiooni ja nõuandeid võimalikele inimkaubanduse ohvritele.
www.focus-on-trafficking.net

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš