Parlament

 

 
 

 

Narva Noorteparlamendi lühitutvustus
Narva Noorteparlament (NNP) asutatud 11.06.1999 a.  NNP on ühiskondlik-initsiatiivne noorte organisatsioon.
 
Narva Noorteparlamendi peamised kohustused ja eesmärgid:
Anda noortele võimalus osaleda aktiivselt linnategevuses Narva Noortekeskuse, Narva linnavalitsuse ja Eesti Vabariigi kaasabil;
Pakuma abi noorte ja linnaprobleemide lahendamisel Linnavalitsuse tasemel;
Tegema koostööd ja infovahetust Õpilasesindustega;
Tegema koostööd Narva Noortekeskusega ja teiste noorteorganisatsioonidega;
Algatama omal initsiatiivil projekte, mis aitavad kaasa noortetegevusele ja aitab kaasa noorte oma projektidele.
 
Noorte poliitilise tegevuse toetamiseks ja edendamiseks NNP:
Teeb informatsiooni nii linlastele kui ka linnanoortele kättesaadavaks, seejuures ka kohaliku meedia abil;
Edastab informatsiooni oma tegevusest linna asutustesse ja organisatsioonidesse;
Toetab noori nende organisatsioonide loomisel ja tegevusel;
Toetab noorte initsiatiivpakkumisi;
Arendab riigisiseseid ja riigivahelisi suhteid ja koostööd.
ssl

Пример