Otsi:
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Prindi Narva noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus

Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus
nip
Björk - õpi Põhjamaades!
NIVOO1
euro26
euroopa noored
110
aken
 

Välismaale tööle

 
Eestit tabanud majanduslangus ja töökohtade arvu hüppeline vähenemine on paljusid tööotsijaid pannud ka piiri taha vaatama. Peab aga arvestama sellega, et üleilmne majanduskriis on töökohti vähendanud kogu maailmas. Kui on siiski kindel soov välismaal tööle asuda, tuleks tulevane ametikoht leida ametlikke kanaleid kasutades.

Euroopa ühisturg on rajatud neljale põhivabadusele: kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumine. Isikute vaba liikumine hõlmab ka töötajate vaba liikumist, mis tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul on võimalus vabalt valida töökohta kõigis liikmesriikides ilma, et teda diskrimineeritaks päritolu tõttu. Seda õigust võib piirata vaid avaliku korra, julgeoleku ja rahvatervise kaalutlustel, samuti riigivõimu otsese teostamisega seotud töökohtade puhul avalikus teenistuses. Lisaks on lubatud esitada nõudmisi keeleoskuse suhtes, kui see on antud töökohal vajalik. Töötajate vaba liikumine puudutab lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Euroopa Majanduspiirkonna riike (Norra, Island, Liechtenstein) ja Šveitsi.

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigi kodanikuna on kõigil Eesti kodanikel õigus töötada mis tahes teises EMP riigis selle riigi kodanikega samadel tingimustel.

Töötada võib peaaegu kõikjal

Kuigi Euroopa Liidus kehtib töötajate vaba liikumise põhimõte, andis Euroopa Komisjon õiguse kõikidele liikmesriikidele kehtestada üleminekuperiood tööturgude avamiseks või sinna ligipääsu piiramiseks. Hiljemalt 1. maiks 2011 peavad kõik liikmesriigid piirangud kaotama.

Praeguseks hetkeks on piirangud säilinud vaid Austria ning Saksamaa puhul.

Euroopasse tööle minnes peab seega arvestama, et kui tulevane töökoht asub mõnes piirangud kehtestanud EMP riigis, siis on ka praegu seal riigis töötamiseks vaja tööluba.

Elu ja töö teises Euroopa riigis võib kaasa tuua mõningaid raskusi, sest tuleb kohaneda teise kultuuriga ja suhelda tööl võõrkeeles. Kurssi tuleb end viia ka harjumatu maksu- ja sotsiaalkindlustussüsteemiga.

Seega tuleb välismaale tööle asumist kaaludes arvestada, et igas riigis on erinevad tingimused ja reeglid ning infot tuleb otsida just konkreetse riigi kohta. Alustada võiks näiteks ülevaatega teise EMP riigi tööturust ning elu- ja töötingimustest aadressil  www.eures.ee jaotises "Elamine ja töötamine". Abi saab ka  EURES-konsultantidelt töötukassa piirkondlikes osakondades ja  EURES-võrgustiku koduleheküljelt, kust leiab infot vabadest töökohtadest. Lisaks sellele on seal võimalus ka avaldada oma CV, et tööandjad saaksid sellega tutvuda ning Teiega ise ühendust võtta.


Mida tuleks meeles pidada välismaal tööd otsides

Kui otsid tööd välismaale...

…siis tasub teada järgmist: 

 • töövahendus on tasuta teenus

Vastavalt  tööturuteenuste ja -toetuste seadusele ei tohi töövahendusfirma nõuda tema poole töö leidmise sooviga pöördunud inimeselt tasu töövahenduse eest. Töövahendusfirma võib töövahendusteenuse eest tasu küsida ainult tulevase tööandja käest. Sinu kui tööotsija käest võib raha võtta vaid muude tööle minekuga kaasnevate kulutuste eest (nt lennupileti või viisa eest). Sel juhul peab töövahendusfirma suutma neid kulutusi dokumentaalselt tõendada. Töökoha vahendamise eest ei tohi tööotsijalt raha võtta.

Loe renditöö ja töövahenduse erinevusest.

 • töövahendust pakkuv ettevõte peab olema registreeritud majandustegevuse registris töövahendusteenuse osutajana

Et kindel olla, et tegemist on legaalselt tegutseva ettevõttega, tuleks kontrollida registreeringu olemasolu.

Majandustegevuse registris registreeritud ettevõtteid on võimalik näha aadressil  http://mtr.mkm.ee, valides avalehel vasakul asuvast menüüst „Otsingud – registreeringu otsing” ja valides ettevõtte tegevusalaks „tööturuteenuse osutamine”.

 • loe lepingut

Kui on plaanis välismaale tööle minna ning kasutad töövahendusfirma abi, siis tõenäoliselt sõlmitakse Sinuga leping. Enne lepingu allkirjastamist on väga tähtis sellega põhjalikult tutvuda. Tuleks kontrollida, kui palju vastutust võtab endale töövahendusfirma ning millised õigused ja kohustused on Sinul kui tööotsijal. Allkirjastada ei tohiks lepinguid, kus töövahendajal kohustused puuduvad, sest sel juhul puudub Sul probleemide tekkimisel võimalus leping vaidlustada. Samuti pole võimalik hiljem vaidlustada lepinguid, kus võetakse töövahenduse eest tasu varjatud kujul (näiteks tõlketööd, konsultatsioon, koolitus, mida tegelikult ei toimugi). Kui lepingus on kirjas koolitus, siis peab ettevõte selle koolituse ka korraldama. Kui lepingus on kirjas CV tõlkimine, on Sul õigus endale saada oma CV tõlge. Kui Sulle pakutakse võimalust sõlmida n-ö sponsorleping, kus töövahenduse eest tasub tuttav või lähisugulane, on seegi sisuliselt töövahenduse eest tasu võtmine varjatud kujul ning soovitav oleks sellise lepingu sõlmimisest hoiduda.

Kui maksad töövahendusfirmale, siis küsi kindlasti endale ka vastav kviitung, et probleemide korral oleks Sul võimalik oma õigusi kaitsta. 

 • otsi usaldusväärset infot

Infot välismaal töötamise kohta saab üle-euroopalise töövahendusportaali EURES vahendusel:  www.eures.ee.

EURES-võrgustikust ning selle töövahendusportaalist saab informatsiooni teistes Euroopa riikides töötamise reeglite ja võimaluste kohta.

Eesti Töötukassa igas maakondlikus osakonnas on EURES-kontaktisikud, kes jagavad esmast informatsiooni EURES-võrgustiku võimaluste kohta. Lisaks töötavad Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Sillamäel, Tartus ja Pärnus EURES-spetsialistid, kes oskavad anda erinevate riikide kohta põhjalikumat informatsiooni.

EURES-spetsialistid annavad  Euroopa riikide kohta järgmist infot:

 • elamis- ja tööload
 • kuidas leida tööd
 • tööle kandideerimiseks vajalikud dokumendid
 • tööseadusandlus
 • hüvitised töötule
 • sotsiaalkindlustus
 • maksud
 • majutus ja transport
 • haridussüsteem
 • kasulikud aadressid.

EURES-spetsialistide poole võite pöörduda kas e-posti või telefoni teel või isiklikult kohale minnes. Kontaktandmed ning vastuvõtuajad leiab siit:  www.eures.ee.

Samuti saab erinevate riikide kohta informatsiooni saatkondadest. Saatkondade kontaktandmed on  Välisministeeriumi koduleheküljel.

Soomes töötamise reeglite kohta saab infot ka Tallinnas asuvast Soome Tööturu Infokeskusest (Liivalaia 11/4):  www.sak.fi/tallinn.

Küsimuste ja kahtluste korral seoses välismaal töötamisega aitab ka  MTÜ Living for Tomorrow.

 • kui oled langenud pettuse ohvriks, saad abi politseist

Kui töövahendusfirma on Sinult ebaõiglaselt raha võtnud või lubadused täitmata jätnud, saad pöörduda politsei või prokuratuuri poole. Et pettust välja selgitada, on vaja dokumente, mis seda tõendaksid (nt maksmistšekke, kviitungeid, lepingut).

Mõned näited võimalikest pettusjuhtumitest 

 • tunne ja kaitse oma õigusi ka välismaal töötades

Sõlmi tööandjaga leping ning veendu enne allkirjastamist, et saad lepingu kõigist punktidest aru. Kontrolli, et leping sisaldaks sätteid töötingimuste kohta, nt tööandja ning Sinu kui töötaja andmed, tööülesannete sisu, tööaeg, töötasu, töökoht jms.

Kui välismaal töötades tekib Sul tööandjaga probleeme, võid pöörduda vastava riigi pädeva asutuse poole, kes tegeleb töötingimuste kontrolliga (Eestis on selleks Tööinspektsioon). Infot selle kohta, milline asutus konkreetses riigis nende küsimustega tegeleb, saad näiteks EURES-võrgustiku kaudu. Selle asutuse kontaktandmed tasub juba enne Eestist lahkumist välja uurida ning kaasa võtta. Nõu võib küsida ka kohalikust politseist või Eesti saatkonnast.

Välismaal töötamine on väärt võimalus silmaringi avardamiseks, elatise teenimiseks ning hiljem ka Eestis hea töökoha leidmiseks. Oma otsuseid hoolikalt läbi mõeldes võid saada huvitava kogemuse võrra rikkamaks.


Vaata ka:

 Tööjõu vabast liikumisest Euroopa Liidus (Välisministeeriumi infomaterjal)

 Soomes töötamise reeglid

 

 

Allikas SM.ee

 
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus Narva Noortekeskus

 
 
ESTENGRUS Narva Noortekeskus ssl

Ļščģåš