Avatud Noortekeskus

Avatud noortekeskus on noosootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest. Avatud noortekeskus toetab noore omalgatust, koostöös noortega loob võimalusi  huvitavaks ja arendavaks tegevuseks. Avatud noortekeskus:

Avatud noortekeskuses saab infot paljudest huvitavatest valdkondadest, saab turvalises õhkkonnas suhelda sõpradega, osaleda ja korraldada üritusi ja projekte, samuti paljudes keskustes saab mängida piljardit, aerohokkit, lauatennist, lauamänge, musitseerida jne.

Avatud noorsootöö meetod – meetod noorsootöös, mis

(Allikas: Eesti Noorsootöö strateegia 2006 – 2013)

Noortekeskused Eestis www.ank.ee

ssl

Пример